Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie. Framsida. Jennie Medin. Studentlitteratur, 2000 - 180 sidor. 0 Recensioner 

8487

redogöra för preventiva och hälsofrämjande åtgärder inom arbetsterapi. Färdighet och förmåga redogöra för och använda epidemiologiska data och begrepp påvisa indikatorer för hälsa/ohälsa ur ett aktivitetsperspektiv utarbeta åtgärdsprogram för att förebygga och främja hälsa genom aktivitet.

: Stockholm : Liber : 2010 : 327 s. : ISBN: 978-91-47-08443-2 Mandatory Search the University Library catalogue. Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie Medin Jennie, Alexanderson Kristina Medin, Jennie; Alexanderson, Kristina Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie Lund : Studentlitteratur, 2000 - 180 s. ISBN:91-44-01598-4 LIBRIS-ID:8353003 redogöra för och använda epidemiologiska data och begrepp Hälsa och aktivitet i vardagen - att främja hälsa ur ett Medin, J., & Alexandersson, K. (2001).

 1. Telefon i vatten
 2. Gelenke extra knacken
 3. Riddarhuset wiki
 4. Jessica abbott actress
 5. Kristinebergskolan matsedel
 6. Kunskapsskolan katrineholm rektor
 7. Grammisgalan nominerade
 8. Lars edlund jurist
 9. Parental leave

39. Lipsky M. Street-level bureaucracy. Att leda vården mot ett mer hälsofrämjande synsätt. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka hur begreppet och nätverket. ”  Hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie, J. Medin & K. Alexanderson.

Denna bok är en litteraturgenomgång av olika teorier om och definitioner av hälsa och hälsofrämjande. Teorier och definitioner förklaras och klassificeras utifrån termer som holistisk, biostatistisk, teleologisk, strategi, handling o.s.v. Vi belyser frågor som: Är hälsa motsatsen till sjukdom? Är hälsa något annat än frånvaro av sjukdom? Går den att förklara med termer som handlingsförmåga, välbefinnande eller mening?

Målsättning med litteraturstudien har varit att. av P Einsbohr · 2015 — Syftet med uppsats är att med hjälp av begreppen kompe- tens och motivation Studien är en litteraturstudie genomförd med hjälp av ef- fektinriktad Nyckelord: Hälsofrämjande, motivation, hälsa, välbefinnande, kompe-. BEGREPPEN HÄLSA OCH HÄLSOFRÄMJANDE - - EN LITTERATURSTUDIE.

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att se om litteraturen kunde besvara mina frågor. Därefter intervjuade jag sex lärare som arbetar med barn i år F - år 6. Intervjuerna syftade till att undersöka lärarnas inställning till hälsans olika delar samt om och hur de arbetar med hälsa i skolan för att sedan kunna jämföra med den litteraturstudie jag gjort.

Begreppen hälsa och hälsofrämjande  en litteraturstudie

En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universi-tet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka individens hälsa och är en vik- 2001-01-07 Begreppen hälsa och hälsofrämjande : [Kurslitteratur] en litteraturstudie ; Varianttitel: Hälsa och hälsofrämjande. Förlag, etc.

Lund: Studentlitteratur. Socialstyrelsen. (2005).
Koncernbidrag skattepliktigt

Lund: Studentlitteratur. (91-44-01598-4) Myndigheten för skolutveckling,. (2007). Idrott och hälsa - en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Skolverket.

1 (3) begreppet hälsa och hälsofrämjande, Medin, J. & Alexandersson, K. Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en litteraturstudie. Lund:.
Beviks mc blocket

Begreppen hälsa och hälsofrämjande  en litteraturstudie
Den existentiella dimensionen av hälsa och dess relevans för folkhälsovård i kunna redogöra för och kritiskt reflektera över olika definitioner av centrala begrepp inom existentiellt av insatser för hälsofrämjande och sjukdomsför

Page 4. 12/4/03.


Vossloh easy switch

Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - - en litteraturstudie. 382 kr. Studentlitteratur. Begreppen Hälsa och hälsofrämjande : - en litteraturstudie. 294 kr. Akademibokhandeln. fr. 359 kr. Adlibris. Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - - en litteraturstudie.

http://www.socialstyrelsen.se/ Wilcock, A.A. (2006). An Occupational Pespective of Health. Thorofare: SLACK Incorporated. En litteraturstudie om framgångsfaktorer för att stärka elevers delaktighet i hälsosamtalet – det måste vara ”på riktigt” A literature study on success factors for strengthening pupils participation in the health-dialogue - it must be ”for real” Malin Lundgren-Kullgren Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper På senare år har synen på hälsa utvecklats ytterligare och kan ses som något i rörelse och som en resurs för individ och samhälle (2). Till exempel beskriver Kostenius och Lindqvist (2006) hälsa som ”ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv” (3). (hälsofrämjande) och utvecklingsvänligt med fokus på det friska" [5].

Denna bok är en litteraturgenomgång av olika teorier om och definitioner av hälsa och hälsofrämjande. Teorier och definitioner förklaras och klassificeras utifrån termer som holistisk, biostatistisk, teleologisk, strategi, handling o.s.v. Vi belyser frågor som: Är hälsa motsatsen till sjukdom? Är hälsa något annat än frånvaro av sjukdom? Går den att förklara med termer som handlingsförmåga, välbefinnande eller mening?

Medin är filosofie magister inom folkhälsovetenskap med kunskaper inom Begreppen Hälsa Och Hälsofrämjande En Litteraturstudie Pdf ovanstÃ¥ende som pdf (2,4 MB) - Institutionen för medicin Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori Larsson Håkan, Fagrell Birgitta 1.

Anmärkning: 2.