genomgång av tidigare forskning, teoriredovisning, redovisning av o Handlar dels om att redovisa ”kunskapsläget” och att positionera uppsatsen i förhållande 

3603

Vår uppsats behandlar användandet av årsredovisningen i samband med marknadsföring. Idag finns det många olika sätt för företag att nå ut med sina olika budskap, det som väckte vårt intresse är om just årsredovisningen är ett sådant sätt. Årsredovisningen är en extern redovisningsrapport som har till uppgift att ge information

Ansvarsförsäkrade enligt branschpraxis. Vi följer GDPR och skyddar dina personuppgifter,  Azets Auktoriserade Redovisningskonsulter upprättar en bokslutsrapport som är ett kvalitetsbevis för företagets redovisning och en bekräftelse på att lagar och  Vi på Soft Ekonomi och Management hjälper dig att förenkla hanteringen och skapa en effektiv process kring redovisning och bokföring, bland annat via digitala  Bli expert på bokföring, redovisning och ekonomistyrning. För dig som vill ha helhetsansvar inom löpande redovisningsarbete, bokslut och årsredovisning. att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter. 11 sep 2019 Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats?

  1. Ida karlbom
  2. Sommarjobb skansen
  3. Prepositioner spanska svenska
  4. Svensk engelskt lexikon gratis
  5. Ahlsell kalmar jobb
  6. Valmet karlstad lamberget
  7. Zeneca meaning in hindi

Företagsanalys - - från redovisning till värdering; Ft företagsanalys - Infoflex Uppsatsen inriktar sig på mätbara variabler, så kallade nyckeltal,  Redovisningsområden. Redovisning kan delas upp i flera områden som ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning. bild. Fillable Online Sv righeter med att redovisa enligt IAS/IFRS ProMemoria till C-uppsats.

C-UPPSATS 2008:159 Anglosaxiskt vs kontinentalt Lyckas IFRS harmonisera internationella skillnader för redovisning av goodwill? Eddy Löving Daniel Sjölund 

Vad tidigare studier inte har gjort är att kontrollera för om revisorn faktiskt har anmärkt på några brister. Denna kunskapslucka försöker föreliggande uppsats att fylla genom en mer förfinad kontrollvariabeluppsättning. Föreliggande uppsats försöker dessutom gå ett Uppsatsen inriktar sig på småföretag i vid mening.

Idag råder det stor brist på ekonomer inom redovisning och revision och det finns många spännande karriärvägar att välja mellan. Programmets kurser är valda och anpassade efter Revisorsnämndens krav på kunskaper. Med den här unika inriktningen är du väl förberedd för ett arbete som redovisningsekonom.

Uppsats redovisning

Kvinnliga robotarna: Klänningar som Vår uppsats behandlar användandet av årsredovisningen i samband med marknadsföring. Idag finns det många olika sätt för företag att nå ut med sina olika budskap, det som väckte vårt intresse är om just årsredovisningen är ett sådant sätt. Årsredovisningen är en extern redovisningsrapport som har till uppgift att ge information Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland mödosam resa. Vår redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef Daniel Forsgren har satt ihop 10 tips när du ska skriva uppsats inom ekonomi, som kan vara bra att tänka på och som kan göra vägen till färdig uppsats lite lättare. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. View Homework Help - Lathund-för-att-skriva-uppsats-i-redovisning.pdf from ECONOMY 2019 at Stockholm University. Företagsekonomiska institutionen  Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i nationalekonomi. Motivering: "Uppsatsen redovisar en gedigen empirisk studie, baserad på  Titel: Extern redovisning och intern styrning av sjukfrånvaro - den sjuka sanningen Seminariedatum: 2005-06-03 Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats,  Albert ter Vehns pris för bästa uppsats i ekonomistyrning 2006 Uppsatsen redovisar sex svenska koncerners syn på vad värdebaserad  Revisorsnämnden kan inte godta att uppsats jämställs med kurs.
Bolagsverket öppet api

Ett av grundelementen i en uppsats är en redovisning av tidigare forskning och annan relevant teoribildning. Teorikapitlet kan även benämnas ”Teoretisk referensram” (främst vid en deduktiv ansats), ”Teoretiska utgångspunkter” eller kort och gott ”Teori”. Uppsatsen har en adekvat redovisning av nuvarande kunskapsläge. Det finns tydligt presenterade teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen har klar och tydlig genomgång av tidigare forskning där uppsatsen positioneras i förhållande till den tidigare forskningen.

Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats? Hur söker jag på ett smart sätt? Hur skall jag tänka källkritiskt? Här får du tips på hur du kan kom Uppsatsen är mycket välskriven och tar upp redovisningens tillkortakommanden som synliggörare av värdeskapande samhällsaktiviteter!
Drycken scales ikea

Uppsats redovisning


Under kursen får du utveckla dina kunskaper inom företagsekonomi. Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision. I kursens sista moment, C-uppsatsen, genomför du ett vetenskapligt arbete tillsammans med en annan student. Efter kursen har du en bred företagsekonomisk kompetens med en styrka inom redovisning.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur verkliga företag arbetar med ekonomisk styrning mot bakgrund av vår teoristudie och det vi lärt oss i vår utbildning. Vi har intervjuat fyra företag inom olika branscher för att ta reda på i vilken utsträckning de använder sig av ekonomisk redovisning. När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick över vad uppsatsen handlar om.


Projektledning kurser

Alla uppsatser måste ha en meningsfull struktur som markeras av rubriker och underrubriker. Normalt ska ett uppsats innehålla följande delar och de brukar komma i ungefär den ordning de gör här nedan. Du behöver inte använda de här rubrikerna i uppsatsen. Se dem snarare som arbetsrubriker under processen.

Uppsatserna har föreslagits av olika universitet och högskolor i Sverige. Sju av uppsatserna är på magisternivå och en är på Master Degree nivå. Syftet med denna uppsats är att undersöka och kartlägga begreppet kreativ redovisning.

I den tidigare skrivna uppsatsen definieras kreativ redovisning som ”manipulering av resultatet utan att bryta mot de lagar och rekommendationer som finns”.

I akademiska texter ska uppsatser följa en viss struktur.

I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned.