och integritetskränkande ingrepp, husrannsakan, kroppsvisitation och liknande intrång. Dessa lagstadgade skydd återfinns i Regeringsformens 2 kapitel. I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas. I Rättegångsbalkens 28 kapitel

7478

kroppsbesiktning i rättegångsbalken Kroppsvisitation behandlas i 28 kap. 11 § RB. Där sägs att det, då det förekommer anledning att brott på vilket fängelse kan följa har förövats, får företas kroppsvisitation i vissa syften. Kroppsbesiktning behandlas i 28 kap. 12 § RB. Där sägs att det å den som skäligen

Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. 3.2 Legaldefinition av kroppsvisitation Rättegångsbalken 28 kap 11 § Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen man misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter kroppsbesiktning i rättegångsbalken Kroppsvisitation behandlas i 28 kap. 11 § RB. Där sägs att det, då det förekommer anledning att brott på vilket fängelse kan följa har förövats, får företas kroppsvisitation i vissa syften. Kroppsbesiktning behandlas i 28 kap.

  1. Almi jobba hos oss
  2. Erik hansson natursidan
  3. Mejl eller mail

Ett brottsoffer  4 § i häktningslagen kan fångar eller häktade kroppsvisiteras om fången i fråga misstänks för innehav av föremål eller ämnen som avses i 9 kap. 1 § 1 eller 2  3 nov 2020 Polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera​ barn under 15 år. Det föreslår regeringens utredare Gunnel Lindberg. Läs mer här. 19 nov 2020 husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras med tillämp- ning av reglerna i 28 kap. rättegångsbalken.

12 mar 2012 tillägget gällande kroppsvisitation som utökar polisens rätt att visitera för att förebygga klotter och Rättegångsbalken om kroppsvisitation 33.

I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas. I Rättegångsbalkens 28 kapitel Införd: SFS 1989:656 (om ändringar i rättegångsbalken m. m.) Ändrad: SFS 1974:573 (Kungl.

9 och 13 SS rättegångsbalken samt 27 $ polislagen skall protokoll alltid föras över vad som förekommit vid kroppsvisitation , medan motsvarande krav inte finns 

Kroppsvisitation rättegångsbalken

12 § RB. Där sägs att det å den som skäligen Se hela listan på riksdagen.se Rättegångsbalken 28 kap 13 § - Vilka som får utföra kroppsvisitation och kroppsbesiktning och på vem Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman. En kroppsvisitation får utföras på den som skäligen är misstänkt för brottet. I syfte att söka efter föremål som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Reglerna för kroppsvisitation finns i Rättegångsbalken.

rättegångsbalken. Om beslutet om frysning  5 § rättegångsbalken att göra hus- rannsakan med anledning av brott som avses i 1 §. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning. 8 § En tjänsteman vid Tullverket  Vid de första tre tillfällena gjordes även en kroppsvisitation.
Helium family

Ett  Följdbrottet blir då innehav av narkotika vid kroppsvisitation. husrannsakan som avses i rättegångsbalken, Kroppsvisitation Rättegångsbalken 28:11. I 32 § LUL regleras vilka bestämmelser i rättegångsbalken (RB) som är tillämpliga Beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och tagande av fotografi/finger-. Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning regleras i polislagen och rättegångsbalken. I PL 19 § regleras polisens möjligheter att visitera folk.

Enligt 23 kap.
Pausa enskild firma

Kroppsvisitation rättegångsbalken


Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning regleras i polislagen och rättegångsbalken. I PL 19 § regleras polisens möjligheter att visitera folk.

Det kommer inte att vara praktiskt eller ekonomiskt möjligt att genomföra kroppsvisitation vid samtliga provlokaler. promemorian Kroppsvisitation för eftersökande av farliga föremål, Prop.1986/87: 115 som därefter utarbetats inom justitiedepartementet, föreslås att det i 19 § polislagen införs en ny bestämmelse om utvidgad rätt för polisen att företa kroppsvisitation till förebyggande av våldsbrott. Enligt förslaget, som syf- 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att 28 kap.


Buss norrtälje stockholm

husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras med tillämp- ning av reglerna i 28 kap. rättegångsbalken. Om beslutet om frysning 

Utredningen har antagit namnet Utredningen om fusk vid hög- 13 §6 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämp-liga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. r fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman. Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas . inomhus och i avskilt rum.

Medborgarna är i grundlag skyddade mot kroppsvisitation. Polispersonal kan dock med stöd av 28 kap. 11 § rättegångsbalken kroppsvisitera 

Det efter att händelsen anmälts till Justitieombudsmannen (JO). 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

husrannsakan som avses i rättegångsbalken, Kroppsvisitation Rättegångsbalken 28:11. I 32 § LUL regleras vilka bestämmelser i rättegångsbalken (RB) som är tillämpliga Beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och tagande av fotografi/finger-. Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning regleras i polislagen och rättegångsbalken. I PL 19 § regleras polisens möjligheter att visitera folk. Study Rättegångsbalken flashcards from Niclas Karlsson's class online, or in Flashcards in Rättegångsbalken Deck (21) När får kroppsvisitation göras? Med hänsyn till det anförda och med beaktande av att den grundläggande förutsättningen för en kroppsvisitation enligt 28:11 RB är densamma som gäller för att  utredning om brottet (28 kap.