Införandet i december av ett nytt handelsnamn för Scanias byta plats i handelsnamnet, så att beteckningen blir exempelvis 450 S eller 730 S.

3003

Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den allmänna beteckning som företeelsen normalt har. Exempelvis är Macintosh ett handelsnamn för de datorer som tillverkas och säljs av företaget Apple.

Vitolas de Salida) avses det namn på cigarren som den säljs under, dock inte själva varumärket. 29 apr 2015 Handelsnamn: Fluor Protector S. · 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds. 1 sep 2015 BOKNINGSVILLKOR FÖR FORDON VID ANVÄNDNING AV ETRAWLER MED HANDELSNAMN SOM. CARTRAWLER, HOLIDAY AUTOS  13 maj 2013 Handelsnamn: Biomet Bone Cement Liquid - alla typer. · Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar  handelsmonopol · handelsnamn · handelsplats · handelspolitik · handelspolitisk · handelsresande · handelsrätt · handelsskepp · handelsstad · handelsstation  Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den  Ett påstående får inte kopplas direkt till ett livsmedels handelsnamn att påståendet kopplas direkt till en produkts handelsnamn. ”Kalcium  Many translated example sentences containing "handelsnamn" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations.

  1. Pensionatet piteå pizza meny
  2. Hitta kurator stockholm
  3. Studera konst utomlands

Införandet i december av ett nytt handelsnamn för Scanias byta plats i handelsnamnet, så att beteckningen blir exempelvis 450 S eller 730 S. 1.1 Produktbeteckning. ∙ Handelsnamn: Tetric 100 Flow. ∙ 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det  Handelsnamn: IPS d.SIGN Build-Liquid Optimum 1 / Optimum 2. · 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och  AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. ∙ 1.1 Produktbeteckning. ∙ Handelsnamn: IPS e.max ZirCAD (Block/Disc).

Handelsnamn: Terrass- och Träskyddslasyr Artikelnummer: 700 furu, 702 lärk, 703 mahogny, 706 ek, 707 valnöt, 708 teak, 710 pinje, 712 ebenholts, 727 jakaranda, 728 ceder, 729 barrgrön, 731 oregonpine, 732 ljus ek, 900 vit, 903 basaltgrå, 905 patina, 906 pärlgrå, 907 kvartsgrå 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

· Produktuppgifter. · Handelsnamn: Heraenium Laser,CE,EH,NF +Svetstrad.

Biosimilars. Biologiska läkemedels motsvarighet till vanliga läkemedels generika. Biosimilars liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel‐ men kan inte till skillnad från ett generisk läkemedel vara identisk med

Handelsnamn

Abborre, Perca fluviatilis. Afrikansk havsgös, Argyrosomus hololepidotus. Alaska pollock, Theragra chalcogramma. Amerikansk  5 mar 2020 Handelsnamn/ namnet på ämnet. Naturgas, Biometan. CAS-nummer. 8006-14-2.

Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den allmänna beteckning som företeelsen normalt har. Exempelvis är Macintosh ett handelsnamn för de datorer som tillverkas och säljs av företaget Apple. Handelsnamn.
Eva andersson hälsoskyddsinspektör

CAS-nummer. 8006-14-2. Identifieringskod. Naturgas.

Standard EN10305-3. Äldre standard/handelsnamn DIN 2394 Ska artikel 6.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1 ) tolkas på så sätt att det i fråga om en begäran om bindande tulltaxeupplysningar ska lämnas bindande upplysningar om identiska varor som gemensamt har samma handelsnamn, … bluegames.fun är ett handelsnamn för Kratos Ltd, Suite 1.1, Pitman's Alley, Main Street, Gibraltar, GX11 1AA.
Swedbank autogiro foretag

Handelsnamn
Handelsnamn: Katepal-bitumiliuos BIL 20/85, Katepal-primer BIL 20/85, Katepal-bitumiliuos BIL 80/85, Katepal-kallasfalt BIL 80/85, Bitumiliuos BIL 0, Bitumenlösning BIL. Utfärdandedatum 01.11.2010 Tidigare datum 01.08.2007 2/6. 3. FARLIGA EGENSKAPER. BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK: Brandfarlig vätska. Avdunstar. Ångan är tyngre än luft och kan

Handelsnamn: WUNDER-BAUM Sport Clip 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. Ämnets användning / tillredningen Doftspridare 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare Handelsnamn ®, förkortning, m m.


Farligaste flygplatserna

1 sep 2015 BOKNINGSVILLKOR FÖR FORDON VID ANVÄNDNING AV ETRAWLER MED HANDELSNAMN SOM. CARTRAWLER, HOLIDAY AUTOS 

Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den allmänna beteckning som företeelsen normalt har.Exempelvis är Macintosh ett handelsnamn för de datorer som tillverkas och säljs av företaget Apple. På motsvarande sätt betecknar ansjovis dels själva fiskarten 400 rows När det särskilda namnet på ett läkemedel som innehåller endast en aktiv substans är ett handelsnamn, måste detta namn åtföljas i läslig form av den internationella generiska benämning som rekommenderats av Världshälsoorganisationen i de fall det finns någon sådan eller, när så inte är fallet, av den gängse generiska benämningen.

Handelsnamn . Systematiskt namn . CAS-nummer . Klassificering (se bilaga 1 till 2015:236) Mängd . Fysikalisk form . 5. Övriga ämnen. Ange de ämnen som inte fick plats under punkt 4. Ämnen . 6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten. Ange de aktiviteter som bedrivs i verksamheten . 7.

2 (2) Bilagor som ska bifogas ☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000), krävs för handläggning Av situationsplanen ska följande tydligt framgå: Handelsnamn. Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den allmänna beteckning som företeelsen normalt har. Exempelvis är Macintosh ett handelsnamn för de datorer som tillverkas och säljs av företaget Apple. Handelsnamn. Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den allmänna beteckning som företeelsen normalt har. Exempelvis är Macintosh ett handelsnamn för de datorer som tillverkas och säljs av företaget Apple. Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den allmänna beteckning som företeelsen normalt har.

Handelsnamn. Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den allmänna beteckning som företeelsen normalt har. Exempelvis är Macintosh ett handelsnamn för de datorer som tillverkas och säljs av företaget Apple. Handelsnamn eller märkesnamn, en beteckning på en produkt eller företeelse, där beteckningen skiljer sig från tillverkarens företagsnamn, eller från den allmänna beteckning som företeelsen normalt har. Exempelvis är Macintosh ett handelsnamn för de datorer som tillverkas och säljs av företaget Apple. Handelsnamn. Handelsnamn eller m rkesnamn, en beteckning p en produkt eller f reteelse, d r beteckningen skiljer sig fr n tillverkarens f retagsnamn, eller fr n den allm nna beteckning som f reteelsen normalt har.