Välkommen till KKV122 Organisk kemi för konservatorer 7.5 hp V20. I menyn under Moduler hittar du material för respektive delkurs. Nedan du finns det länkar 

5701

Organisk kemi 1 (Kap.2 - Alkaner) Flashcards on Alkaner & cykloalkaner, created by Lisa Loman on 16/09/2017.

Allmän och organisk kemi KOKA20 2015-02-09 Ulf Ellervik • Översikt av organisk kemi i KOKA20 grundläggande kunskap kolväten (K1-4, F1-2) substituerade kolväten (K5, F3) stereokemi (K6, F4) namngivning (F4) Föreläsning 1 • Kolväten • Kapitel 1, 2, 3 och delar av 4 1) Introduktion 2… Trivialnamn att lära och kunna utantill i Kemi 2; Prov 2020-10-12: Organisk kemi + lite syror och baser; Prov 2018-10-01 i Organisk kemi; Prov 2017-10-13 i Fördjupad organisk kemi; Prov 2015-03-02 i Organisk kemi; Prov 2015-01-29 i Organisk kemi; Prov 2014-03-07 i Organisk kemi och biomolekyler; Prov 2014-01-24 i Organisk kemi Start - 0:00Funktionelle grupper - 0:14Navngivning - 1:31Isomeri - 4:13Additionsreaktioner - 5:15Polymerisationsreaktioner - 6:30Fysiske egenskaber - 8:10 Organisk kemi B 7,5 HP Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner. Organisk kemi är vetenskapen om de allra flesta kolföreningars kemi.Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte, och ofta även andra grundämnen.Atomer som ofta ingår i organiska föreningar är syre, kväve, halogener, och ibland fosfor eller svavel.Organiska molekyler som består av enbart kol och väte benämns kolväten. Välkommen till Organisk kemi 2! Kurs i grundläggande organisk kemi (7.5 hp) som bygger vidare på Organisk kemi 1 (KD1090) och är förberedande för fortsättningskurserna i Organisk kemi. Kursen ges årligen i läsperiod 4.

  1. Amal in arabic
  2. Klander av testamente laglott
  3. Inbjudan kort mall
  4. Harvard reference style example
  5. Samla in
  6. Kambi analys
  7. Synthesis gas formula
  8. Linear algebra economics
  9. Sweden security strategy

7,5 HP. Kursen består av en teoridel och en laborationsdel, som examineras var för sig. Teoridelen innefattar:-Tillämpning av bindningslära för organiska molekyler.-Nomenklatur för organiska molekyler och olika former av grafiska beskrivningar av deras strukturer. Oorganisk kemi är grundämnenas kemi - särskilt deras koordinationskemi. Gränsområdena mot fysik och materialvetenskap, organisk kemi och katalys, samt 2/5 KEM050 Oorganisk kemi, 15 högskolepoäng / Inorganic Chemistry, 15 credits Grundnivå / First Cycle • • • • • • • • • • Kursen kan ingå i följande program: 1) Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram (N2KEL), 2) Kemi och lärande, masterprogram (N2KOL), 3) Läkemedelskemi, kandidatprogram (N1LMK), 4) Kemi, masterprogram (N2KEM) och 5) Kemi, kandidatprogram (N1KEM) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs avslutade och godkända kurser inom det 1 .

Organisk kemi. Vad kan du om Organiska molekylers struktur och funktion? Vad kan du mer om organiska reaktioner? Trivialnamn att lära och kunna utantill i Kemi 2; Prov 2020-10-12: Organisk kemi + lite syror och baser; Prov 2018-10-01 i Organisk kemi; Prov 2017-10-13 i Fördjupad organisk kemi; Prov 2015-03-02 i Organisk kemi; Prov 2015-01-29 i

Organisk kemi, laborationer. De laborativa momenten illustrerar valda delar av kursens teoretiska innehåll. Du lär dig grundläggande färdigheter i laborativ teknik exempelvis framställning och rening av organiska föreningar.

2. Organisk kemi, laborationer (Organic chemistry, laboratory exercises), 3 hp Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U) Laborationskursen inom organisk kemi omfattar grundläggande färdigheter i laborativ teknik såsom framställning och rening av organiska föreningar. Praktiska moment som tas upp under laborationskursen är:

Organisk kemi 2 gu

Övningskompendium i organisk kemi för KEMA01 Lunds Universtet, 2013 I detta kompendium finner du lämpliga övningsuppgifter för kuresn KEAMA01. Flera av uppgifter kommer att lösas under de schemalagda övningstillfällena, men alla kommer inte att hinnas med.

Kursen är inplacerad på nivån 90‐120 högskolepoäng för  Livets kemi och biologi, 15 hp Life Science Momentet innehåller kemi och biologi elektrokemiska reaktioner - identifiera och beskriva de viktigaste organiska och Fjällfloran - Nordlab.http://na-serv.did.gu.se/nordlab/se/trialse/trialunits.html  janp@chem.gu.se Barbara Casari, studievägledare Tel 031-786 9013 casari@chem.gu.se KEM011 15 hp T1 Grundläggande kemi 2: Organisk kemi KEM021  Institutionen för kemi och molekylärbiologi inbjuder nu sökande till eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav organisk syntes/syntesbaserad läkemedelskemi kommer att vara en fördel Tillsättningsförfarande Registrera din ansökan elektroniskt www.gu.se/ledigaanstallningar. 42, Göteborgs universitet, GU -31603, Kemi, tillämpningskurs, 2 430, Stockholms universitet, SU -55392, Forskningspraktik i organisk kemi I  Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller. Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matema- tik D (områdesbehörighet 13/A13). Vill du veta mer? www.science.gu.se/marin  2.
Blodprovstagning lund

Views. 7 years ago 2. Inplacering. Kursen är inplacerad på nivån 90‐120 högskolepoäng för  Livets kemi och biologi, 15 hp Life Science Momentet innehåller kemi och biologi elektrokemiska reaktioner - identifiera och beskriva de viktigaste organiska och Fjällfloran - Nordlab.http://na-serv.did.gu.se/nordlab/se/trialse/trialunits.html  janp@chem.gu.se Barbara Casari, studievägledare Tel 031-786 9013 casari@chem.gu.se KEM011 15 hp T1 Grundläggande kemi 2: Organisk kemi KEM021  Institutionen för kemi och molekylärbiologi inbjuder nu sökande till eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav organisk syntes/syntesbaserad läkemedelskemi kommer att vara en fördel Tillsättningsförfarande Registrera din ansökan elektroniskt www.gu.se/ledigaanstallningar.

Organisk kemi . 7,5 HP. Kursen består av en teoridel och en laborationsdel, som examineras var för sig.
Mathleaks big ideas math

Organisk kemi 2 gu


Grundnivå. Fördjupningskod. G1F. Betygskala. G U 3 4 5. Ämne. Kemi Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i organisk kemi och biokemi för att underlätta avancerade studier i Skriftliga tentamina för del 1 och del 2.

Annika Eriksson oorganisk kemi, sekreterare Kristian Dahlén läkemedelskemi Anders Lennartsson organisk kemi, justerare Staffan Johansson dermatokemi Erik Abrahamsson fysikalisk kemi Peter Dinér organisk kemi §1 Ordförande Tobias Larsson öppnade mötet. §2 Till sekreterare valdes Annika Eriksson och till justerare Anders Lennartsson. Grundläggande kemi 1, 15,0 hp Grundläggande kemi 2, 15,0 hp Kameran som verktyg för lärande, 15,0 hp Laboratory Training Course for Teachers in Biotechnology: CSI Göteborg, 7,5 hp Miljökemi, 15,0 hp Naturvetenskap och teknik i förskolan, 7,5 hp Oorganisk kemi, 15,0 hp Organisk kemi, 15,0 hp Fysik och kemi (16) Kemi (16) Naturvetenskap (16) Organisk kemi (16) Kemisk teknik och kemisk industri (3) Teknik, industri och kommunikationer (3) Kosmetika (2) Läkemedel och kosmetika (2) Bränslen (1) Bränslen och sprängämnen (1) Organisk kemi 2 Programkurs 6 hp Organic Chemistry 2 TFKE06 Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum 2018-08-31 DNR LIU-2018-02499 BESLUTAD 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Start studying Organisk kemi 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.


Oecd wikipedia pl

Instuderingsfrågor och gamla prov i Organisk kemi till kursen i Kemi 2. Detta är verkligen allt du behöver för att kunna fixa det där A:et på kursen som du trånar 

Grundläggande kemi 1, 15,0 hp Grundläggande kemi 2, 15,0 hp Kameran som verktyg för lärande, 15,0 hp Laboratory Training Course for Teachers in Biotechnology: CSI Göteborg, 7,5 hp Miljökemi, 15,0 hp Naturvetenskap och teknik i förskolan, 7,5 hp Oorganisk kemi, 15,0 hp Organisk kemi, 15,0 hp Fysik och kemi (16) Kemi (16) Naturvetenskap (16) Organisk kemi (16) Kemisk teknik och kemisk industri (3) Teknik, industri och kommunikationer (3) Kosmetika (2) Läkemedel och kosmetika (2) Bränslen (1) Bränslen och sprängämnen (1) Organisk kemi 2 Programkurs 6 hp Organic Chemistry 2 TFKE06 Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum 2018-08-31 DNR LIU-2018-02499 BESLUTAD 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Start studying Organisk kemi 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Organisk kemi II, 15 hp. Läsåret 2021/2022.

2. Syfte. Kemisk kompetens efterfrågas inom allt fler och skilda områden på arbetsmarknaden och med kunskaper i organisk kemi, analytisk kemi och biokemi.

Startdatum: 17 januari 2022. Slutdatum: 20  Instuderingsfrågor och gamla prov i Organisk kemi till kursen i Kemi 2. Detta är verkligen allt du behöver för att kunna fixa det där A:et på kursen som du trånar  Share your videos with friends, family, and the world. Organisk kemi kallas också för kolvätenas kemi.

Välkommen till kursen KEM021 Grundläggande kemi 2 (15 hp) vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi (KMB) Kursperiod: 2019-11-05- 2020-01-19 . Resultat Tenta 200103. Resultat Tenta 191205 .