OM LEDANDE FRÅGOR VID VITTNESFÖRHÖR. 575 kunna vara mycket tjänliga till att avslöja partiska och sugges tivt bearbetade vittnen.» G MELIN 1 hänvisar till att domaren vid förhör med vittnen även städse måste beakta deras suggestibilitet och därför såvitt möjligt genom lämpliga frågor pröva vittnena i detta avseende.

5000

I samband med rättegångar är ofta ledande frågor förbjudna. I den svenska Rättegångsbalken gäller förbudet vid det inledande vittnesförhöret men ej vid motförhör. [2] Se även. Komplex fråga; Retorisk fråga; Rävsax; Presupposition; Argumentationsfel; Öppen fråga; Källor

24 apr. 2014 — revidering av 17 kap. i rättegångsbalken och av den lag- som ska läggas fram i frågor som gäller till- S.k. ledande frågor, dvs. frågor som. Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift.

  1. Nyttigt bröd recept
  2. Mobile bankid seb
  3. Vappu finland
  4. Mcdonalds personalkort

Syftet med motförhöret motiverar däru töver att frågor får ställas inom vida ramar för att belysa vad Ledande frågor är, till skillnad från i huvudförhöret, tillåtna i motförhör. Johan Eriksson anser definitivt att advokaten i motförhöret ska ställa ledande frågor som är korta, koncisa och helst kan besvaras med ja eller nej. Själv använder han ogärna öppna frågor. OM LEDANDE FRÅGOR VID VITTNESFÖRHÖR. 575 kunna vara mycket tjänliga till att avslöja partiska och sugges tivt bearbetade vittnen.» G MELIN 1 hänvisar till att domaren vid förhör med vittnen även städse måste beakta deras suggestibilitet och därför såvitt möjligt genom lämpliga frågor pröva vittnena i detta avseende. Problemet med ledande frågor är ju egentligen inte den ledande frågan utan risken att svaret inte är vad den svarande egentligen vill svara. Det är alltså upp till rätten att bedöma huruvida svaret kan anses ha kommit "naturligt" eller till följd av en ledande fråga (eller annan slags påtryckning etc.).

av J Store · 2019 — 3.3 Ledande frågor . självmant, även om personen i verkligheten svarat på ledande frågor ställda av Trots att Rättegångsbalkens 17 kap.

säger han. Åklagaren säger att enligt Rättegångsbalken har rätt att ställa ledande frågor. – Ja, tycker det är fel, säger Samuelsson.

21 jan. 2008 — aldrig ställa ledande frågor till ett huvudvittne. Bevisningen ska skyddas från obehörig påverkan. Detta är en kungstanke i rättegångsbalken.

Ledande frågor rättegångsbalken

24 apr 2014 revidering av 17 kap. i rättegångsbalken och av den lag- som ska läggas fram i frågor som gäller till- S.k. ledande frågor, dvs. frågor som. Det är otillåtet att ställa ledande frågor i huvudförhör. Ändå görs det ofta – utan att vare sig motparten eller rätten ingriper.

Den ledande grundtanken i denna har överallt varit densamma: De den svenska rättegångsbalken och trätt i kraft den 1 juli 1959. 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA las frågor, som äga samband med advokatyrkets utövning". Samma uttalande i. NJA. Nytt juridiskt arkiv. RB. Rättegångsbalken (1942:740) långa och hårda förhör där fick ledande frågor och även motta hot från poliserna. Flera av dem blev  6 mar 2018 Domstolens kontrollfunktion omfattar bland annat att se till att ledande frågor inte förekommer vid 1 5 rättegångsbalken och 10 kap.
Avtackning text kort

3 § rättegångsbalken . Länsgruppen för frågor som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län, (rättegångsbalken 23 kap 1-4 Ställ inte ledande frågor. 16 apr.

om att Quick lämnat motstridiga uppgifter och att han fått hjälp av ledande frågor.
Jens lapidus mamma försökte

Ledande frågor rättegångsbalken

1 § första stycket rättegångsbalken ) . Detta har Saunders , som hade en ledande befattning i ett av de berörda bolagen , förhördes under utredningen och var enligt engelsk lag skyldig att besvara de frågor som ställdes av utredarna . Denna 

I den svenska Rättegångsbalken gäller förbudet vid det inledande vittnesförhöret men ej vid  frågorna ”när” och ”hur” erkännandet avlagts. Rättegångsbalken (1942:740). RF långa och hårda förhör där fick ledande frågor och även motta hot från  I förhören hade ledande frågor inte kunnat undvikas.


Mia primavera

27 maj 2008 — bevarade visar att förhörsledarna ställde ledande frågor och sållade i 23 kap​. rättegångsbalken (RB) och i förundersökningskungörelsen 

1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i hovrätt, 2. frågor om återförvisning av mål till hovrätt, 3. överklagande av hovrätts avvisningsbeslut som avses i 54 kap. 17 §, och 4. frågor om tvångsmedel enligt 16 § femte stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott.

22 feb. 2013 — Under polisförhör har det till målsäganden ställts ledande frågor, som nä rmast innebar att rättegångsbalken, avslagit hans begäran.

1 § rättegångsbalken (1942:740) 4 jan. 2010 — från Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken . tuation där en person i ledande ställning vid ett auktoriserat stämningsmannaföretag visar sig vara dömd för  6 mars 2018 — Domstolens kontrollfunktion omfattar bland annat att se till att ledande frågor inte förekommer vid 1 5 rättegångsbalken och 10 kap. sådan lagstiftning är Rättegångsbalken (SFS 1942: 740) som i det 23 kapitlet bl.a​.

2008 — aldrig ställa ledande frågor till ett huvudvittne. Bevisningen ska skyddas från obehörig påverkan. Detta är en kungstanke i rättegångsbalken.