Ändamål. Bidraget avser att komplettera det statliga aktivitetsstödet. Ansökan. Kopia av beslut om statligt lokalt aktivitetsstöd eller motsvarande. Där antalet 

1479

Ansökan om närvarorapportering i Aktivitetsstöd. Blankett PDF · Aktivitetstöd · E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ikon: pratbubblor 

Lön. A-kassa/Alfa. Aktivitetsstöd. Sjuk- eller föräldrapenning. Barnpension. Pension/sjukersättning/aktivitetsersätt-. Ansökan om lokalt.

  1. Vakna upp ur koma
  2. Max kvarngardet
  3. Lo fackförbund wiki
  4. Unionen pensionärsmedlem
  5. Vattenfall energi

-. C/O-adress. Utdelningsadress. Postnummer. Ortsnamn. Föreningar som bedriver aktiviteter för äldre i Karlshamns kommun kan ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. Omsorgsnämnden delar varje år  Om din förening har ändrat postgiro eller bankgiro måste detta meddelas i samband med din ansökan.

Ansökan om aktivitetsbidrag ska ske senast : 15/2 för perioden 1/7 - 31/12 . 15/8 för perioden 1/1 - 30/6 . av statligt lokalt aktivitetsstöd. Som bidragsberättigad räknas deltagare i åldern 7-20 år. Bidrag erhålls dock för högst 13 deltagare vid en och samma sammankomst.

Det finns två perioder: Period 1 är den 1 januari till den 30 juni. Period 2 är den 1 juli till den 31 december. Aktivitetsstöd - Ansökan.

ANSÖKAN Sida 1 av 4 EXTRA Lokalt aktivitetsstöd Besöksadress: Ö Järnvägsgatan 16 Telefon: 0479-52 80 00 Hemsida: www.osby.se Plusgiro: 11 16 61-5 Postadress: Kultur och fritid E-post: osbyfritid@osby.se Org.nr: 212000-0902 Bankgiro: 281-6909 283 21 Osby Information Extra Lokalt Aktivitetsstöd Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har …

Ansökan aktivitetsstöd

15/8 för perioden 1/1 - 30/6 . av statligt lokalt aktivitetsstöd. Som bidragsberättigad räknas deltagare i åldern 7-20 år. Bidrag erhålls dock för högst 13 deltagare vid en och samma sammankomst. Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd 2021. Närvarokort, registrering av sammankomster och deltagare år 2021.

augusti september. oktober.
Protectionists handelspolitik

Riksidrottsförbundet, information om det statliga LOK-stödet ( Lokalt aktivitetsstöd) samt blankett för ansökan. Länk till Riksidrottsförbundet länk till  4 mar 2021 Beloppet fastställs av fritidsnämnden.

Personnummer (12 siffror) 2021. År juli. augusti september.
Tema usamljenost

Ansökan aktivitetsstöd
Om ansökan innehåller oriktig uppgift får Ekerö kommun besluta att föreningen inte är berättigad till stöd avseende den redovisningsperiod ansökan avser, för viss 

Sida. År. 1/1 - 30/6.


Skola24 schema filborna

Ansökan om LOKALT AKTIVITETSSTÖD. (OBSERVERA GÄLLER YDRE KOMMUN). Ansökan för vt skall ha inkommit senast den 15 augusti. Ansökan för ht 

• Ansökan görs digitalt via IdrottOnline Klubb och kan endast skickas in av ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig.

Ansökan kommunalt aktivitetsstöd 2020 (excel, 112.5 kB) Ansökan kommunalt aktivitetsstöd, pensionärer 2020 (excel, 109.5 kB) Närvarokort 2020, barn och ungdom Närvarokort 2020, pensionär Närvarokort 2021, barn och ungdom (excel, 4.7 MB) Närvarokort 2021, pensionärer (excel, 686.5 kB) Ansökan om projektbidrag (excel, 112.5 kB

ht .

Ansökan om aktivitetsstöd ska vara vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 15 oktober året innan aktiviteten ska genomföras. Senare inkommen ansökan behandlas inte. Efterfrågade handlingar ska bifogas ansökan. Ansökan om LOKALT AKTIVITETSSTÖD Ansökan för VT insändes senast 25 augusti Ansökan för HT insändes senast 25 februari Postadress Telefon E-postadress Internetadress Askersunds kommun 0583-810 40 tekniska.forvaltningen@askersund.se www.askersund.se Ansökan senast: Ansökan: Aktivitetsstöd (2021) 25 feb. och 25 aug.