15 mar 2021 Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,5 procent i februari 2021. Det är en nedgång från januari då 

4231

Riksbankens mål är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är Statistiska centralbyrån 

SCB beräknar varje månad ett antal olika inflationsmått. Det mest kända är konsumentprisindex (KPI) vilket även är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. KPI påverkas av förändrade bolåneräntor vilket gör att det kan variera mycket på kort sikt och därför beräknas ett antal kompletterande mått på inflationen, som exempelvis KPIF. 2 dagar sedan · KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,4 procent i mars, jämfört med 1,2 procent i februari. Enligt Infronts enkät väntades 1,3 procent. Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 1,9 procent i mars samt en KPIFXE-inflation på 1,5 procent. 2 dagar sedan · KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,4 procent i mars, jämfört med 1,2 procent i februari.

  1. Åkerier östersund
  2. Gustaf e nordenskiöld
  3. Antagningsbesked gymnasiet

Anm. Årlig procentuell förändring. Enligt konjunkturlönestatistik efter 1993 och strukturlönestatistik före 1993. KPIF-inflationen exklusive energi väntas stiga till 1,7 procent i oktober från 1,6 procent i september. Experterna: Riksbanken mer duvaktig än väntat Protokollet från Riksbankens penningpoltiska möte i oktober visar en Riksbank som är mer duvaktig än vad som … Nordeas KPIF-prognos ligger på 1,5 procent, alltså 0,2 procentenheter under Riksbankens prognos, och de tror att främst är säsongsmässiga prissänkningar på utrikes resor som drar ner. “Tillsammans med svaga ekonomiska trender utmanar det Riksbankens planer att höja styrräntorna. Riksbankens direktion har även beslutat att man nu formellt byter målvariabel för penningpolitiken från KPI till KPIF, alltså konsumentprisindex med fast ränta.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 14 februari, pekade mot en KPI-inflation på 1,8 procent och KPIF-inflation på 2,0 procent i mars. Svagare siffror om energi räknas bort Inflationen steg visserligen i mars, med KPIF exakt på målet på 2 procent, men uppgången handlar mycket om högre energipriser.

Med tanke på att stora delar av tjänstesektorn och handeln fortfarande befinner sig i olag måste man vara ödmjuk inför nya överraskningar, men Riksbankens KPIF-bana förefaller tveklöst något udda. KPIF-inflationen föll till -0,4 procent i april, mätt i årstakt, från 0,6 procent i mars, enligt SCB. Det är första gången i modern tid som KPIF noterar deflation, det vill säga fallande konsumentpriser. Riksbanken konstaterar att det föreslagna KPIF inte ger någon entydig förbättring jämfört med KPI. Även framgent kommer det att behövas kompletterande mått på inflationen som stöd för den penningpolitiska analysen och beslutsfattandet.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 14 februari, pekade mot en KPI-inflation på 1,8 procent och KPIF-inflation på 2,0 procent i mars. Svagare siffror om energi räknas bort Inflationen steg visserligen i mars, med KPIF exakt på målet på 2 procent, men uppgången handlar mycket om högre energipriser.

Kpif riksbanken

Direkt. 2021-03-31 Ekonomisk kommentar, Nyhet Riksbanken redovisar koldioxidavtrycket för sitt innehav av företagsobligationer. 2021-03-25 Nyhet IMF:s rapport om Sveriges ekonomi. Fler nyheter. 2 days ago SCB beräknar varje månad ett antal olika inflationsmått.

Källor: SCB och Riksbanken. Den ekonomiska återhämtningen  Nytt inflationsmått från KPI till KPIF och inflationsmålet 2 procent mjukas upp med ett toleransintervall mellan 1 och 3 procents inflation.
Börja jobba efter depression

STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen i Sverige väntas ha sjunkit till 1,0 procent i februari från 1,2 procent i januari, mycket drivet av lägre energipriser, och därmed återigen komma in långt under Riksbankens inflationsbana. Det framgår av Infronts prognosenkät.

Andra mått på inflation som relaterar till KPIF är dels KPIF exklusive energi (KPIF-XE), där samtliga energivaror exkluderas och dels KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) där skatter och subventioner som tas ut i konsumentled konstanthålls. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.
Adr dieseltank

Kpif riksbanken

Finansinspektionen (FI) avstyrker Riksbankens förslag att byta I stället för att byta målvariabel till KPIF skulle Riksbanken kunna behålla KPI.

Sveriges Riksbank . Motivering Riksbanken räknar även med KPIF som är ett mått på den underliggande inflationen efter att man tagit bort de effekter som  Riksbankens mål är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som beräkn Det mest kända är konsumentprisindex (KPI) vilket även är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål.


Driver license check

Det inflationsmått Riksbanken har fokus på, KPIF, steg till 2,4 procent i juli. Även rensat för energi låg inflationen över målet. På kort sikt var det ett önskvärt besked för Riksbanken som haft svårt att nå målet. På lite sikt räknar vi med att inflationen faller tillbaka igen. Mycket av det som drog

Direkt. 2021-03-31 Ekonomisk kommentar, Nyhet Riksbanken redovisar koldioxidavtrycket för sitt innehav av företagsobligationer. 2021-03-25 Nyhet IMF:s rapport om Sveriges ekonomi. Fler nyheter. 2 days ago SCB beräknar varje månad ett antal olika inflationsmått.

14 apr 2016 Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (fortsättningsvis rapporten). Riksbanken bör byta inflationsmått från KPI till KPIF som målvariabel för.

KPIF har från september 2017 ersatt KPI som målvariabel för Riksbankens inflationsmål. Andra mått på inflation som relaterar till KPIF är dels KPIF exklusive energi (KPIF-XE), där samtliga energivaror exkluderas och dels KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) där skatter och subventioner som tas ut i konsumentled konstanthålls. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet. KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

Temporär uppgång gör att Riksbanken tar det med ro Vi räknar med att KPI och KPIF stiger med 0,7 procent i februari vilket är en större  Ett glädjebesked för Stefan Ingves och Riksbanken.