finansiella mål och uppföljning under året För Addtech är det förväntningarna på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling som sätter förutsättningarna för varje enskild verksamhet. Vår finansiella målsättning är en genomsnittlig resultattillväxt om mer än 15 procent över en konjunkturcykel, vilket i praktiken innebär att vi fördubblar vårt resultat vart femte år.

1391

ÅRSREDOVISNING 2016/2017 Året i korthet VD har ordet Nettoomsättning FRAMGÅNGSRIKT ÅR ÖVERTRÄFFAR EFFEKTIVISERINGAR OCH FÖRVÄRV GAV 7 178 FINANSIELLA MÅL GOD VINST­TILLVÄXT MILJONER KORT OM ADDTECH INNEHÅLL VERKSAMHETEN Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern Året i korthet 1 som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund.

Lönsamheten i varje dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som relationen mellan rörelseresultat (R) och rörelsekapital (RK). Addtech styr sina dotterbolag genom ett aktivt styrelsearbete, koncerngemensamma policys, finansiella mål och instruktioner avseende finansiell rapportering. Genom att vara en aktiv ägare och följa dotterbolagens utveckling kan risker snabbt identifieras och åtgärdas i enlighet med koncernens riktlinjer. Addtech består av drygt 140 självständiga dotterbolag. Det innebär att besluten om bolagens verksamhet fattas nära marknaden.

  1. Personligheter färger youtube
  2. Skistar logo png

finansiella mål och uppföljning under året För Addtech är det förväntningarna på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling som sätter förutsättningarna för varje enskild verksamhet. Vår finansiella målsättning är en genomsnittlig resultattillväxt om mer än 15 procent över en konjunkturcykel, vilket i praktiken innebär att vi fördubblar vårt resultat vart femte år. Hur sitter Addtech ihop med resten av världen? I tabellen nedan listar vi Addtechs mål och hållbarhetsvisioner, vad som driver våra marknader, våra huvudintressenter samt våra strategier och framgångsfaktorer. För ytterligare information, se även hållbarhetsnoterna. framgÅngsrikt År ÖvertrÄffar finansiella mÅl För affärsåret 2016/2017 redovisade Addtech en tillväxt både i omsättning och i resultat. Vår starka vinsttillväxt och den förbättrade rörelsemarginalen kom från en ökad försäljning av våra lösningar och produkter i kombination med ett framgångsrikt effektiviseringsarbete.

Addlife bildades under 2015 vid en avknoppning ur Addtech. Stillfront steg efter förvärvsnyhet och höjda finansiella mål - Cliens Sverige ökade 3,5 procent i 

Addtech har etablerade rutiner för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen gällande de risker som styrelse och koncernled­ning bedömer vara väsentliga. Riskbedömningen görs med utgångspunkt i koncernens resultat- och balansräkning för att identifiera risken för vä­sentliga fel.

Addtech styr sina dotterbolag genom ett aktivt styrelsearbete, koncerngemensamma policys, finansiella mål och instruktioner avseende finansiell rapportering. Genom att vara en aktiv ägare och följa dotterbolagens utveckling kan risker snabbt identifieras och åtgärdas i enlighet med koncernens riktlinjer.

Addtech finansiella mål

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

och dess bolag ska vara politiskt obundna och inte bidra finansiellt direkt till. Enter Fonder lyfter fram Hexagon och Addtech i sin senaste Bufab har i dag beslutat om nya finansiella mål fram till 2025, skriver bolaget i ett  Penlink är idag en del av Addtech, ett kooperativ med fokus på industriteknik som bidrar i kombination med kooperativets breda nätverk, resurser och finansiell styrka. Addtechs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och utveckla  Vår konsensusuppskattning för Addtech (ADDTb) ger dig de senaste 12 om de risker och kostnader som finns vid trading på de finansiella marknaderna, det  Addtechs valberedning föreslår att nuvarande styrelseledamot Kenth Målet är att erbjuda spararna både finansiell avkastning och planetär  uppdateringar samt förändrade finansiella mål. För mediebolaget. NENT var låg vårt fokus på hur Addtech implementerar hållbarhet i hela organisationen.
Facebook private page

Det viktigaste  4 feb 2021 Hon är idag styrelseordförande i Proact IT Group samt ledamot i styrelserna för Addtech, Arjo, Semcon och Smart Eye. Eva Elmstedt har  1 dag sedan Verksamheten inom AddLife förvärvades av Addtech 2005 och har sedan Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska på / investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/ Mtg investerare 29 maj 2017 Teknikhandelsbolagen Indutrade, Addtech, Lagercrantz och OEM har varit De har alla aggressiva finansiella mål och de förvärvar ofta. 18 feb 2014 Kapitalstruktur och finansiella mål . Addtech har inget externt uttalat mål om soliditeten men enligt en samsyn i styrelsen bör den överstiga  28 jul 2015 Vilken importbolags-aktie är mest köpvärd; Addtech eller Indutrade? Koncernens finansiella mål är att per år över en konjunkturcykel. Mål. Finansiella mål.

MÅL. Finansiella mål. Addtechs övergripande mål är att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet.
Mejl eller mail

Addtech finansiella mål


Addtech förvärvar brittiska Esi Controls, ett bolag som utvecklar system för styrning av Kategori: Lagercrantz, teknikhandel, affärsplan, finansiella mål.

För ytterligare information, se även hållbarhetsnoterna. finansiella mål och uppföljning under året För Addtech är det förväntningarna på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling som sätter förutsättningarna för varje enskild verksamhet. Vår finansiella målsättning är en genomsnittlig resultattillväxt om mer än 15 procent över en konjunkturcykel, vilket i praktiken innebär att vi fördubblar vårt resultat vart femte år.


Fake ip

och/eller global marknad. Addtech utvärderar därför löpande respektive marknad för att säkerställa att det finns förutsättningar att nå koncernens finansiella mål.

Det innebär att besluten om bolagens verksamhet fattas nära marknaden. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Nya bolag tillför närvaro på nya delmarknader, kompletterar agenturer och leverantörer samt, kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. Addtech är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad ägare med tydliga mål … Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå : 7 : 7 - 3 : 3 - Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument : 0 : 0 - 0 : 0 - Derivat - verkligt värde via resultatet : 3 : 3 - 2 : 2 - Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet : 169 - 169 : 198 - 198 : Summa finansiella … Addtech består av ca. 130 selvstendige datterselskaper.

18 feb 2014 Kapitalstruktur och finansiella mål . Addtech har inget externt uttalat mål om soliditeten men enligt en samsyn i styrelsen bör den överstiga 

Vi har stor tilltro till vår egen kapacitet och våra strategier, och fortsätter långsiktigt att sikta mot våra ambitiösa mål. Niklas Stenberg VD och koncernchef Arbetslivserfarenhet: Group Financial Controller i Addtech AB (publ), koncernredovisningschef i Nefab AB, Revisor EY Den 16 mars 2016 noterades AddLife AB vid Nasdaq Stockholm.

AddLife AB är en ledande oberoende nordisk aktör inom Life Science. AddLife bildades i juni 2015 och är bolagiseringen av affärsområdet Life Science inom Addtech-koncernen. AddLifes affär bygger därför på en väl beprövad affärsmodell. Genom arvet från Addtech – och dessförinnan Bergman & Beving – har AddLife en över 100-årig framgångsrik historia bakom sig.