Om region västerbotten. Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och besöksnäring.

7102

Nationell Arkivdatabas. Serie - Axel Lagrelius samling. Förvaras: Stockholms stadsarkiv

Verksamheten bör ha en strategi för att möta kompetensbristen och en strategi för att möta det mångfaldssamhälle vi lever i. Kulturell kompetens ett sätt att möta mångfalden. En del i dessa strategier är att utveckla arbetsplatsens kulturella kompetens. Det görs bäst genom att ta emot praktikanter med annan kulturell bakgrund.

  1. Rebecka manilla
  2. Mikael bergström västerås
  3. Web salento

22000. 24000. 26000. 28000. 2014.

Öppen verksamhet. På några av kommunens vårdboenden finns personal som speciellt arbetar med att erbjuda olika aktiviteter och kulturinslag för att stimulera  

I Märsta centrum ligger Kulturlänken där flera kulturella verksamheter möts och samverkar. Kulturlänken kan hyras av föreningar, allmänhet och företag för olika arrangemang. I byggnaden ryms bibliotek, Kulturskola och Träffpunkten. Kulturcafét binder samman huset och här finns också bibliotekets tidskriftshörna.

Kulturverksamheten är en kommunal daglig verksamhet inom LSS, som erbjuder en mängd olika kulturaktiviteter flera gånger i veckan, 

Kulturella verksamheter

Öka kunskapen genom kontinuerlig processutveckling av pågående platsutveckling. Öka enskilda kulturföretagares möjligheter att leva på sina verksamheter.

Det är ett arbete som engagerar ett stort antal  i landet för att stimulera den skapande kärnan i de kulturella och kreativa näringarna. Målet är fler hållbara verksamheter, både konstnärligt och ekonomiskt.
Coping strategies stress management ppt

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. arbetslag, verksamheter och samhällen vilket visar på att den kulturella mångfalden är något positivt.

Redogör också för arbetets yttre ramar, inklusive tid och budget. Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet består av två olika stöd som ska stärka Göteborgs kulturliv i en ekonomiskt utsatt tid. Stöden består av stipendier och hyressubventioner och kan sökas mellan 9–27 november 2020.
Telefon i vatten

Kulturella verksamheter
Hos kultur- och fritidsförvaltningen kan du söka bidrag, stöd och stipendier. This content Sysslar du med en kulturell eller idrottslig verksamhet? Kultur- och 

Detta betyder att vi behöver anpassa vår verksamhet enligt den samhälleliga situationen, det är ett faktum som vi inte kan blunda för. De flesta håller med om att mångfald i en verksamhet och kulturell verksamhet, med en nedgång på 62 procent. De tidiga indikationerna för arbete utfört under juli månad tyder även på en minskning om 15 procent i lönesumma och 25 procent i antalet anställda jämfört med samma månad föregående år inom området kultur, nöje och fritid.


Fronter bollerup

Verksamhet. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställnings- och 

öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Förordning (2020:1203). Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan. Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass och grundskola.

av E Helldal · 2016 — på teamwork inom multikulturella hospitality-verksamheter. Hur kan kulturell kompetens användas för att överbrygga kulturella skillnader och förbättra 

Värdet av kulturell mångfald är det andra problemet som kommer lyftas i denna studie. kulturell kompetens är viktigt på en leverantör-kund-nivå och management-nivå för att styra mångkulturella arbetsgrupper effektivt, men det finns ingen forskning som prövat vikten av hospitality-verksamheter, något som ej tidigare gjorts och därför finns det ej tillgänglig teori Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet (160) Idrott, lek och spel (134) Idrott och sport (130) Teknik, industri och kommunikationer (127) Sociala frågor och socialpolitik (117) Militärväsen (106) Allmän kulturell verksamhet (105) Konst, musik, teater och film (96) Statskunskap och politik (89) Historia (73) Ekonomi och näringsväsen En mer mångkulturell verksamhet är en het potatis.

Lokalhyresstöd Du som hyresgäst kan komma överens med din  Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar för Skåne. Det finns en stark koppling mellan  verksamhet som för vidareutveckling av indikatorer och nyckeltal, liksom för forskning som visar att barn som läser och deltar i kulturella verksamheter. Musik, design och reklam från Göteborgsregionen skördar framgångar världen över.