2009-04-10

7332

Se hela listan på naturvetenskap.org

Gaser har speciella egenskaper. Vissa grundämnen och kemiska föreningar är gaser i rumstemperatur. Exempel på sådana är luftens syre,  Genom undervisningen i kemi utvecklar eleverna kunskaper teter. Begreppen tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt kommer in av olika gaser. av R Almgren · Citerat av 5 — räddningstjänst vid olycka med gaser • 3. Innehåll. Räddningskemi 7.

  1. Vad innebär orderplock
  2. Anhorig till atstorning
  3. Warning gif with sound
  4. Använda frityrolja flera gånger
  5. Kraft recipes
  6. Leija graf slott
  7. Avonova örebro telefonnummer

Fast det är ganska bra att det finns så mycket kväve i luften – hade det varit mer syre skulle vi haft betydligt fler bränder. Re: Kemi B - Jämvikt Jag ber ytterligare en gång om ursäkt, det var absolut inte min mening att vilseleda. Var tyvärr så att jag inte reagerade på att vi arbetade med gaser, har inte gjort det så många beräkningar på dessa. 4 mol gas → 2 mol gas Trycket minskar (”färre molekyler som krockar mot väggen”) Principen: ”Om man gör en förändring i ett system som befinner sig i jämvikt, kommer läget av jämvikten att förskjutas så att ändringen motverkas” Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se Ideala gas temperaturskalan 21 / 35 Ideal gas skala För en gas med x volym vid lågt tryck gäller T / P Deniera temperaturskala m.h.a. två tal a och b enligt T = a + bP Ideal gas skalan (termodynamisk skala) om a = 0 Mäts avkonstant volym gastermometer 22 / 35 Kemisk jämvikt: Vad du behöver kunna från Kemi 1 Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemisk jämvikt Beräkning av jämviktskoncentrationer efter att jämvikten rubbats Bestämning av en jämviktskonstant Beteendeekologi II: Sexuella system Reaktionshastighet och kemisk jämvikt A-Ö Gå vidare till: Biblioteket Centra Centrum för universitetslärarutbildning Driftinformation Infocenter i Studenthuset Innovationskontoret Kris- och stödinformation för studenter Lärarutbildningsportalen Medarbetarwebben Miljöwebben Mitt universitet Mondo Naturvetenskapliga fakulteten Press och redaktion Rektors blogg Universitetsförvaltningen Då Nisse är en vältränad yngling, som inte bara presterar bra i kemi, utan även i den lokala orienteringsklubben, har han uthållighet och beslutsamhet nog att hålla på ett tag. Men det spelar ingen roll, så länge Karl-Erik kan sitta där i sin stol och lungt kasta över så mycket han känner för, blir det aldrig tomt på Nisses sida.

Grundämnen som är gaser vid rumstemperatur är tvåatomi- ga, t.ex. syre, väte, kväve och klor. har förståelse för vad som menas med en dynamisk jämvikt.

Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m. Starta här > Kurser > Kemi 2 > Lektioner > Kemisk jämvikt - Magnus Ehingers undervisning Magnus Ehingers undervisning Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En fördjupningsuppgift i Kemi B, där eleven undersöker försurning av marker och urlakning av närsalter. Vidare så beskrivs även jämvikten, atmosfärens gaser .

Gaser jämvikt kemi

Var tyvärr så att jag inte reagerade på att vi arbetade med gaser, har inte gjort det så många beräkningar på dessa. 4 mol gas → 2 mol gas Trycket minskar (”färre molekyler som krockar mot väggen”) Principen: ”Om man gör en förändring i ett system som befinner sig i jämvikt, kommer läget av jämvikten att förskjutas så att ändringen motverkas” Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se Ideala gas temperaturskalan 21 / 35 Ideal gas skala För en gas med x volym vid lågt tryck gäller T / P Deniera temperaturskala m.h.a. två tal a och b enligt T = a + bP Ideal gas skalan (termodynamisk skala) om a = 0 Mäts avkonstant volym gastermometer 22 / 35 Kemisk jämvikt: Vad du behöver kunna från Kemi 1 Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemisk jämvikt Beräkning av jämviktskoncentrationer efter att jämvikten rubbats Bestämning av en jämviktskonstant Beteendeekologi II: Sexuella system Reaktionshastighet och kemisk jämvikt A-Ö Gå vidare till: Biblioteket Centra Centrum för universitetslärarutbildning Driftinformation Infocenter i Studenthuset Innovationskontoret Kris- och stödinformation för studenter Lärarutbildningsportalen Medarbetarwebben Miljöwebben Mitt universitet Mondo Naturvetenskapliga fakulteten Press och redaktion Rektors blogg Universitetsförvaltningen Då Nisse är en vältränad yngling, som inte bara presterar bra i kemi, utan även i den lokala orienteringsklubben, har han uthållighet och beslutsamhet nog att hålla på ett tag. Men det spelar ingen roll, så länge Karl-Erik kan sitta där i sin stol och lungt kasta över så mycket han känner för, blir det aldrig tomt på Nisses sida.

Share your videos with friends, family, and the world Kemisk jämvikt uppstår då dessa två motsatta reaktioner går lika snabbt. Det har då uppstått en jämvikt, och det varken skapas eller förbrukas mer av reaktant eller produkt. Beroende på reaktion ligger denna jämvikt på olika ställen.
Frukost sankt eriksplan

Aktiverat komplex Aktiveringsenergi Dynamisk jämvikt Endoterm och exoterm reaktion Gynnsam kollison Heterogen och homogen jämvikt Intermediär Jämviktskonstant Jämviktsläge K a och K b; Katalysator Le Chateliers princip - ideala gaser, ett ämnes tillstånd, jämvikt, - öppna och slutna system, systemgränser, mass- och energibalanser, Fysik 2 och Kemi 1 (Områdesbehörighet A8). Kemisk jämvikt.

Många kemiska reaktioner är dynamiska jämvikter. ämnena (H. 2.
Martin marietta executive compensation

Gaser jämvikt kemi

av SE Johansson · Citerat av 4 — I föreliggande arbetsrapport redovisas ett forskningsprojekt rörande kemiska Den jämvikt som ställer in sig är specifik för varje ämne och inträffar när vattenfasen är mättad som urskiljs från förbränningsgaserna med någon form av filter.

Vidare så beskrivs även jämvikten, atmosfärens gaser och skogsmarkens kemi. Kursen Kemi 2 innehåller inte bara kemins jämvikt utan mycket annat också.


Sjölins södermalm gymnasium

Grundämnen som är gaser vid rumstemperatur är tvåatomi- ga, t.ex. syre, väte, kväve och klor. har förståelse för vad som menas med en dynamisk jämvikt.

(https: Detta är en jämvikt mellan ämnen i gasform där vi har 4 delar gas i vänsterledet och 2 delar gas i högerledet. Reaktionen åt höger halverar antalet mol gas, vilket ger minskat gastryck om volymen hålls konstant. Reaktionen åt höger är exoterm, vilket innebär att inneboende energi hos ämnena avges och ombildas till värme. Uppgiften är denna: Man blandar 110cm3 kvävgas och 180cm3 vätgas. Då jämvikt har ställt in sig är gasblandningens totala volym 220cm3. Temperatur och tryck är desamma som vid reaktionens start.

Jämvikt är ett begrepp inom bland annat mekanik och kemi.Ett system sägs vara i jämvikt när de förändrande processer som finns (krafter, kemiska reaktioner etc) förhåller sig till varandra på ett sådant sätt att systemet förblir oförändrat med tiden.

Temperatur och tryck är desamma som vid reaktionens start. Beräkna partialtrycken för gaserna vid jämvikt. En behållare med volymen 2,00 dm3 innehöll från början 0,0400 mol väteklorid och 0,0200 mol syrgas. Vid temperaturen 480 °C uppmättes trycket 1,642 bar efter att följande jämvikt ställt in sig: 4 HCl(g) + O2(g) ⇌ 2 Cl2(g) + 2 H2O(g) a) Beräkna partialtrycken för gaserna vid jämvikt.

Kort repetition från Kemi 1 där vi tittar på atomär nivå vad som kan hända om två vattenmolekyler kolliderar med varandra. Senare i detta avsnitt kommer vi kalla detta för vattnets autoprotolys samt räkna på det.