Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi Välkommen till gruppen för biofysikalisk och bio-oorganisk kemi! Vår grundläggande forskning om naturlig fotosyntes har inspirerat och väglett forskningen inom artificiell fotosyntes sedan många år tillbaka.

5554

Biofysikalisk kemi: Termodynamik, 7,5 hp. Engelskt namn: Biophysical Chemistry: Thermodynamics. Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare. Kurskod: 

Hitta forskare, forskningsoutput (t ex publikationer), projekt, infrastrukturer och enheter vid Lunds universitet Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning, 7,5 hp Engelskt namn: Biophysical Chemistry with Applications in Pharmaceutical Chemistry Denna kursplan gäller: 2010-12-06 och tillsvidare . Kurskod: 5KE120 Högskolepoäng: 7,5 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Detaljer för kursen Biofysikalisk kemi. Kursen syftar till att ge studenten: - en molekylär förståelse av proteiners struktur, stabilitet, växelverkan och dynamik. Biofysikalisk kemi Biophysical Chemistry KFKN10, 7,5 credits, A (Second Cycle) Valid for: 2020/21 Decided by: PLED B/K Date of Decision: 2020-03-27.

  1. Hudkliniken lund
  2. Leka i madh
  3. Olofströms bruk

Allt ljus på växter · Växters liv styrs av ljuskänsliga proteiner. De mäter ljuset och säger till när det är dags att börja blomma eller att fälla  This is "Magnus Wolf-Watz - Professor i biofysikalisk kemi" by Umeå University on Vimeo, the home This is "Magnus Wolf-Watz - Professor i biofysikalisk kemi" by Umeå University on Vimeo, the home Skillnad mellan fysikalisk förändring och kemisk förändring. Kemi för nybörj. del 3 molekyler ( kovalent Inom vår instiution finns fyra avdelningar, Skogsteknologi, Trävetenskap, Biomassateknologi och Kemi samt Biomassateknologiskt Centrum. fysik, datateknik/IT, maskinteknik eller motsvarande alternativt teknisk kemi (material / fysikalisk / oorganisk kemi / polymer- och fiberteknik). av Johan Eddebo (fil.

Biofysikalisk kemi, 9 hp Säkerhetsföreskrifter inför labbdugga: Innan laborationskrursen får påbörjas måste laboranten ha genomgått och fått godkänt på ett skriftligt säkerhetsförhör omfattande bl.a. vissa avsnitt av Norin,R ."Elementär kemisk laboratorieteknik".

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biofysikalisk kemi TEKFKF05 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2011-12-09 och senast ändrad 2014-12-15 (Dnr U 2014/717). 1. Ämnesbeskrivning Inom ämnet bedrivs forskning och utbildning på forskarnivå inom biofysikalisk kemi.

Skillnad mellan fysikalisk förändring och kemisk förändring. Kemi för nybörj. del 3 molekyler ( kovalent

Biofysikalisk kemi

Sektionen skall vara ett forum som församman personer från universitet, industri och myndigheter kring fysikalkemiska frågeställningar och projekt. General syllabus for third-cycle studies in Biophysical Chemistry TEKFKF05 The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH 9 NT-G Analytisk, fysikalisk och teoretisk kemi Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning gällande grundläggande studier av molekylära egenskaper och kemiska processer, samt utveckling av analytiska och teoretiska metoder. Proteinveckning, Biofysikalisk kemi, Fluorescensspektroskopi, NMR spektroskopi, Proteiners struktur, funktion och dynamik, Bioinformatik , Biomolekylära sjukdomsprocesser, Naturproduktskemi I speciella fall kan n ågon annan kurs av grundläggande karaktär tänkas ingå i en individuell studieplan. Detta avgörs av handledaren. Icke-kärnämnen Han är forskare i biofysikalisk kemi vid Institution för kemi och molekylärbiologi och studerar bland annat proteiners strukturer och förändring, på den allra mest grundläggande nivån. Han har bland annat visat hur växters liv styrs av fytokromer.

Förste forskningsingenjör, inom organisk och biofysikalisk kemi.
Sexliv efter hysterektomi

Fysikalisk kemi är en av kemins huvudgrenar, och använder fysik, framförallt termodynamik och kvantmekanik, för att förklara och studera kemiska fenomen på  Biofysikalisk kemi. 10 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala.

Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb.
Invånare helsingborg

Biofysikalisk kemi

Doktorand i biofysikalisk kemi. Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet . Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre .

Visa som PDF (kan ta upp till en minut). Biophysical Chemistry. Omfattning: 7,5 högskolepoäng.


Vad är borgenär

Share your videos with friends, family, and the world

FORSKNING Teoretisk biofysikalisk kemi i form av datorbaserad modellering av olika biokemiska processer och system. Vårt fokus har under lång tid varit relaterad till DNA-skador, cancer och utveckling av läkemedel; ofta inom radikal- och fotokemi. Vi har under senare år studerat allt större system, inklusive Med "Biofysikalisk Kemi" menar vi tillämpandet av koncept och verktyg från fysikalisk kemi , t. ex. i form av modeller (termodynamik, kvantmekanik) och analytiska verktyg (spektroskopi, hydrodynamik, mikroskopi) på problem av biologisk signifikans. Doktorand i biofysikalisk kemi ; 25 Lediga jobb. Doktorand i biofysikalisk kemi.

Fysikalisk kemi är en av kemins huvudgrenar, och använder fysik, framförallt termodynamik och kvantmekanik, för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå. Exempelvis är förändringar i temperatur, tryck och volym hos ett system, samt det arbete och den värmeöverföring som utförs av eller på systemet kopplade till växelverkan på atom - och molekylnivå.

The aim of many of our research projects is to understand the interactions and dynamics of proteins.

Delkursen Biofysikalisk kemi (6.5 hp) Efter fullgjord delkurs ska studenten kunna: tillämpa kunskaper om olika typer av molekylära energier och intermolekylär växelverkan* tillämpa termodynamikens huvudsatser på system relevanta för farmaceutiska och biovetenskapliga områden 2021-04-09 · Michal Maj, forskarassistent i biofysikalisk kemi. Forskningen kombinerar ultrasnabb laserspektroskopi och strukturell bioteknik för att undersöka det molekylära ursprunget till amyloidsjukdomar, med särskilt fokus på typ II-diabetes och Alzheimers sjukdom. Mer information om Michal Maj Biofysikalisk kemi Kurskod Poäng Nivå Program LUt Språk Kursnamn Fotnot Länkar 08/09 lp4 KFK080 7,5 G1 B, K, Pi - S Termodynamik KS KE U W KFKA01 10 G1 W - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W KFK032 7,5 A B, K, MLIV X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W KFK095 7,5 G2 B, K - S Molekylspektroskopi KS KE U W The research at Biophysical Chemistry range from liquid-state physics and nuclear spin relaxation theory to fundamental and applied problems in the life sciences. The aim of many of our research projects is to understand the interactions and dynamics of proteins. Kursplan för examensarbete i Biofysikalisk kemi; Vi kan erbjuda examensarbeten inom de flesta av avdelningens forskningsprojekt. Under projektbeskrivningarna kan du se vilka projekt som är på gång just nu. Som examensarbetare har du en doktorand och/eller disputerad forskare som handledare.